Allmänt om GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagarna i medlemsländerna. Målet med förordningen är att förbättra skyddet för personuppgifter och de registrerades rättigheter, att besvara nya dataskyddsfrågor relaterade till digitaliseringen och globaliseringen, att harmonisera regleringen av dataskyddet i alla EU-länder och att främja utvecklingen av en inre digital marknad.

I praktiken kommer det att betyda att var och en skall ha lättare att ta reda på vem som har vilka uppgifter om en och att själv kunna bestämma om vem som skall få spara uppgifter om en.

Förordningen trädde i kraft 25.5.2018, efter det måste all behandling av personuppgifter i EU ske i överensstämmelse med GDPR.

Genom att bli medlemsförening, personmedlem eller vid köp av våra tjänster samtycker du till att dina uppgifter behandlas i samband med ansökan, hyresavtal och medlemskap, du kan läsa mera om hur vi hanterar dina personuppgifter här.