Styrelsen

Marja-Leena Pitkäaho, ordf.                 tel.  040-757 7327

Jan Henriksson, sekreterare                tel.  050-315 3218

Sixten Björklund, viceordförande     tel.  044-236 2309

Carl-Gustav Molander, kassör            tel.  050-322 9635

Henry Wiklund

Jan-Erik Nyman

Carola Sundqvist

Johan Karjaluoto

Hans Rundell

Sixten Fagernäs

Mikael Strengell