Fotoutställning: Black Kaffinobox XVI & Black Box

21 Juli 2019 kl. 12.00–28 Juli 2019, 17.00

Utställningen Black Kaffinobox XVI, Svenska Gården 21-28.7, dagligen kl. 12 - 17.

Fritt inträde. Välkommen!

Utställningen består av fotografier som besökare tog under ett interaktivt nålhålskamera - evenemang, som genomfördes vid Svenska Gården i Jakobstad 26 - 27.7.2018. Bildmaterialet har framställts med nålhålskameror som tillverkats av museets originalförpackningar, d.v.s. Kaffino lådor. De ursprungliga negativen har skannats in, inverterats, gjorts som utskrifter på ”ljuslådefilm” och monterats in i ljusförsedda Kaffino lådor. På utställningen förevisas sammanlagt 57 fotografier. Black Kaffinobox XVI är en kollektiv utställning från Jakobstads centrum och det närliggande området, sett ur flera synvinklar. Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog i evenemanget år 2018, utan er insats skulle inte denna utställning kunna genomföras!

 

Stig in i kameran! Camera Obscura är öppet på Svenska Gården från söndag 21.7 till söndag 28.7 dagligen kl. 12–17.

Fritt inträde. Välkommen!

Under Jakobs dagar har också besökarna möjlighet att ta del av hur själva Camera obscura fenomenet uppstår, då ”Musikrummet” på Svenska Gården byggs om till en Camera obscura.

Camera obscura (latin) betyder enkelt översatt, mörkt rum. När ljus strömmar in via ett litet hål i ett mörklagt rum uppstår det en uppochnedvänd bild av det som finns utanför rummet på den motstående väggen.

Stig in i kameran och upplev den omkringliggande miljön på ett nytt sätt!

 

För ytterligare information / Lisätietoja:

Hans G. Hästbacka

Tel. 0400 381 513

E-mail: hansghastbacka@hotmail.com