STYRELSERUMMET på 2:a våningen            Hyra 40 €
Rymmer ca 10 personer, 17 m2


                                                                                                                                      Foton: Dieter Berghmans