Foto: Dieter Berghmans

FESTSALEN                                                   
Rymmer upp till 150 personer vid dukade bord,
200 personer  på bänkrader.
126 m2, scen 40 m2


                                                                                                                           

                                                                                                                                                        Foto: C-G Molander