November månads konstnär

Gun Snellman: TILLSAMMANS SKAPAR VI drömmar, minnen, upplevelser...